Trädgårdsföreningen får en lummig 1800-talslund

Publicerad 28 november 2018

Med träd, buskar, perenner och ängsväxter kommer lunden att spegla det sena 1800-talets stilideal.

Lunden kommer att ta form under våren 2019 till vänster om den stora gräsmattan som du möter innanför grindarna vid Bältesspännarparken. Som en del av arbetet kommer även gångvägen längs med lunden förändras då den ursprungliga mjuka formen återställs.

För att skapa rätt förutsättningar för alla växter behöver några av träden som står på platsen idag tas ned, det gäller bland annat gråpoppel och skogslönn. Träden kommer att ersättas med tidstypiska träd som Vinlönn och Amerikansk strimlönn.

Sedan 2010 har det planterats 165 träd i Trädgårdsföreningen, totalt finns det 600 träd i parken av cirka 170 olika trädarter och sorter.

1800-talspark och byggnadsminne

Trädgårdsföreningen är en av Europas bäst bevarade 1800-talsparker och blev som första park i landet förklarad som byggnadsminne 1992. Tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetar Trädgårdsföreningen för att bevara och utveckla delar av parken med det sena 1800-talets stilideal som förebild. I detta är 1800-talslunden en viktig del.

Här på hemsidan och i våra sociala medier kommer du kunna följa arbetet med 1800-talslunden under våren.