Trädgårdsdagboken november

Dagarna blir kortare och kortare och november i parken innebär att vi börjar invintra parken på allvar.

Våra lagerträd, väderkvarnspalmer och andra orangeriväxter skall in på en sval och ljus vinterförvaring för att åter komma ut under våren. Lagerträden har sin givna plats i Lagerhuset som är byggt 1893 just för detta syfte, här ligger temperaturen vintertid mellan 0-10 plusgrader och här förvarar vi också väderkvarnspalmerna.

I Växthuset övervintrar bland annat Agapanthus, Agave, rosmarin, pelargoner, lampborste och andra växter som behöver skyddas från frost och kyla. Under vintertid sker ingen gödning och vattningen minskas kraftigt beroende på hur svalt vi kan hålla i de olika avdelningarna i Växthuset. Vårsolen i mars gör sedan att temperaturen ökar och vi håller ständig koll på växternas välmående och luftar efter behov.

November är också vår stora lövhanteringsperiod då gräsmattor och grusgångar regelbundet hålls fria från löv. Så långt som möjligt "tuggar" vi löven på våra gräsmattor med gräsklippare som är specialanpassade för detta syfte, de tuggade löven återgår då som fin näring till gräsmattorna med hjälp av daggmaskar som drar ner de finfördelade löven genom gräsytan, men där lövmängden blir för stor för att göra detta blåser och krattar vi in löven i skogsdungarna och woodlanden där de får kompostera och bli vinterskydd åt rhododendron och en del perenner som gynnas av ett lätt lövlager. Vi tar tillvara boklöv och torkar dessa för att de sedan skall ingå i substratet för flera av våra orkidéer i Palmhuset när de skall planteras om i vinter.

Vi ägnar oss också nu åt rosplantering om vädret tillåter, är det inte fruset i marken är det en bra tid för plantering av barrotade rosor under slutet av oktober och under november. Runt 150 rosor planteras i höst och kommer att förgylla rosariet till nästa år! På kontoret planerar vi också för fullt inför nästa säsong, sommarblomsrabatter designas och växtbeställningar skickas, rosbeställningar för vårleverans förbereds, samt renoveringsarbeten och andra förbättringar planeras och det är ett härligt arbete när kalla vindar blåser runt husknuten.
Nästa års sommarblomskompositioner kommer att gå i sagornas tecken då Trädgårdsföreningens tema för 2018 är ´A Fairytale of Roses´

I Palmhuset påbörjas under november beskärning och omplantering av flertalet växter och det är ett arbete som fortlöper långt fram på senvintern. Missa inte heller Bruce Munros ljusinstallationer i Palmhuset, utställningen invigs 10 november.

Vi ses i parken!