Foto: Park- och naturförvaltningen

Toaletter

Här hittar du information om toaletter i Trädgårdsföreningen.

Toaletthuset vid Nya Allén

Fyra toaletter, en urinoar och två rullstolstoaletter.

Öppna varje dag klockan 10-18.

Toaletterna vid Slussgatan

Två toaletter, en urinoar och en rullstolstoalett.

Samtliga toaletter vid Slussgatan är stängda under vintern och öppnar igen till sommaren.

Vi hänvisar även till de offentliga toaletterna på Drottningtorget samt vid Bältespännarparken.