Foto: Park- och naturförvaltningen

POM-rosor

I Rosparken finns ett av POMs (Programmet för Odlad Mångfald) lokala klonarkiv . POM-rosorna är värdefulla äldre kulturrosor som samlats in i västsvenska trädgårdar.

För bevarande av äldre kulturrosor

Programmet för odlad mångfald (POM), en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter. POM har med hjälp av engagerade inventerare letat över hela Sverige efter odlingsvärda sorter av äldre kulturväxter. Med inventeringen kommer vi också att få värdefulla kunskaper om hur Sveriges sortiment av kulturrosor förändrats med tiden.